Text Options
Increase Type Size ButtonDecrease Type Size ButtonRefresh Type Size Button
Helping to serve your community, Chris Evans MP Help Shape Britains Progressive Future

13th July 2016 - Islwyn MP demands funding for Welsh renewable energy projects

Islwyn MP slams service family accommodation providers

 

The MP for Islwyn, Chris Evans, has used an opportunity during Welsh Questions today to demand the government provide a ‘cast-iron’ guarantee that renewable energy projects in Wales will be funded by the UK Government once the UK has left the European Union.

Wales was expecting to receive £1.8bn in European Union funding between 2014 and 2020 but now that the UK is on course to leave, the future of this funding is in doubt. EU funds have already been used in Wales to support projects including those which protect and improve the environment.

Responding to the question, the Parliamentary Under-Secretary of State for Wales Guto Bebb MP said: ‘The tidal lagoon is being considered in its complexity and I am aware of no EU funding which was committed to the Tidal Lagoon and therefore I can offer no guarantees.’

Mr Evans said: ‘Now that the UK – and Wales included – has voted to leave the European Union, the funding we receive from the EU which could go towards large scale renewable energy projects such as the Swansea Bay Tidal Lagoon is under threat.

‘The government must do everything it can to ensure that Wales is not excluded from these kinds of opportunities as a result of leaving the EU. Much was said during the referendum campaign about all the extra money we would have to spend rather than send it to Brussels, but we need to see it here in Wales.

‘I am very disappointed that the Minister was unwilling to provide a cast iron guarantee that Wales will continue to receive funding for renewable energy projects.’

 

AS Islwyn yn galw am ariannu prosiectau egni adnewyddadwy Cymraeg

Mae’r AS Islwyn, Chris Evans, wedi defnyddio cyfle yn ystod Cwestiynau Cymraeg heddiw i alw ar y Llywodraeth i ddarparu gwarrant “haearn-bwrw” bydd prosiectau egni adnewyddadwy yng Nghymru yn cael eu hariannu gan Lywodraeth y DU ar ôl i’r DU gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

Disgwylir i Gymru dderbyn £1.8biliwn o arian gan yr Undeb Ewropeaidd rhwng 2014 a 2020 ond gan fod y DU nawr ar fin gadael y Ewrop, mae dyfodol y cyllid yn ansicr. Defnyddir cyllid yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru yn barod i gefnogi nifer o brosiectau gan gynnwys rhai sydd yn amddiffyn a gwella'r amgylchfyd. 

Wrth ymateb i’r cwestiwn, dywedwyd y Tan-Ysgrifennydd Seneddol Gwladol am Gymru Guto Bebb AS “Ystyrir y Morlyn Llanw yn ei gymhlethdod ac nid wyf yn wybodus o unrhyw arian o gyllid yr Undeb Ewropeaidd wedi’i ymrwymo i’r Morlyn Llanw ac felly nid wyf yn gallu cynnig unrhyw sicrwydd.”

Dywed Mr Evans: “Nawr fod y DU – gan gynnwys Cymru – wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r cyllid a dderbyniwn o’r UE gall fynd tuag at brosiectau egni adnewyddadwy ar raddfa fawr, fel Morlyn Llanw Bae Abertawe, nawr dan fygythiad.

“Rhaid i’r Llywodraeth gwneud popeth yn eu pŵer i sicrhau nad yw Cymru wedi eu heithrio o’r fath yma o gyfleoedd fel canlyniad o adael yr UE. Dywedwyd llawer yn ystod yr ymgyrch refferendwm am yr arian ychwanegol bydd ganddym yn hytrach na ddanfon i Frwsel, ond rhaid i ni weld yr arian yma yng Nghymru.

“Rwy’n siomedig iawn fod y Gweinidog yn amharod i wneud gwarrant haearn-bwrw bydd Cymru dal i dderbyn cyllid i wario ar brosiectau egni adnewyddadwy.”

 

Click Here to View GalleryNews Archive

13.10.16 - Islwyn MP encourages constituents to help shape arthritis research. read more

12.10.16 - ‘There is no place in Wales for hate’ says Islwyn MP. read more

12.10.16 - ‘There is no place in Wales for hate’ says Islwyn MP. read more

04.10.16 - Islwyn is a great place for business, says Islwyn MP. read more

30.09.16 - ‘Everyone deserves clean air’ says Islwyn MP. read more

29.09.16 - ‘Mary Berry has competition from Cwmcarn Pensioners’ says Islwyn MP. read more

29.09.16 - ‘Nominate environmental champions for an award’ says Islwyn MP. read more

27.09.16 - ‘Make simple changes to keep warm this autumn and winter’, says Islwyn MP. read more

27.09.16 - ‘Look out for the signs of prostate cancer’ says Islwyn MP. read more

26.09.16 - Islwyn MP celebrates contribution made by environmental groups. read more

23.09.16 - Islwyn MP says more should be done towards ‘rehabilitation revolution’. read more

21.09.16 - Islwyn MP invites local students to show funny side for competition read more

21.09.16 - Islwyn MP invites local politics students to enter video competition. read more

20.09.16 - ‘Seek advice to avoid problem gambling consequences’, says Islwyn MP. read more

16.09.16 - Islwyn MP congratulates ILS students for community project read more

14.09.16 - Islwyn MP urges Post Office action to prevent closures read more

12.09.16 - Islwyn MP pledges to fight for the community after boundary proposals read more

09.09.16 - Islwyn MP backs campaign to bring back local post office read more

08.09.16 - Islwyn MP says local charities should apply for funding boost read more

07.09.16 - Islwyn MP welcomes grant advice for artists read more

05.09.16 - ‘Read a book to feed your imagination and learn something new’ says Islwyn MP read more

19.08.16 - Islwyn MP hails long service of local Labour stalwart. read more

18.08.16 - Islwyn MP calls out ‘excessively optimistic’ Green Deal scheme. read more

17.08.16 - Islwyn MP says rail fares force people to pay to work. read more

16.08.16 - ‘Quit smoking to help avoid serious health problems’ says Islwyn MP. read more

15.08.16 - ‘Explore First World War history with a grant’, says Islwyn MP. read more

12.08.16 - ‘Simple tips can help prevent costly payment mistakes’, says Islwyn MP. read more

29.08.16 - ‘Spending cuts could once again put HMRC customer service under threat,’ says Islwyn MP. read more

21.08.16 - Islwyn MP calls for regional plan in place of LDP. read more

20.07.16 - Islwyn MP calls out ‘excessively optimistic’ Green Deal scheme. read more

14.07.16 - Islwyn MP says Indian restaurant has done Wales proud. read more

13.07.16 - Islwyn MP demands funding for Welsh renewable energy projects. read more

12.07.16 - Islwyn MP slams service family accommodation providers. read more

06.07.16 - Islwyn MP encourages constituents to volunteer for people with MND. read more

05.07.16 - Islwyn MP presses Government to take action on antibiotic resistance. read more

04.07.16 - ‘Banks must act to stop vulnerable customers being left out’ says Islwyn MP. read more

Visit Newsroom
© Copyright Christopher Evans 2010 | All rights reservered | Disclaimer